Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.

 

Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociației Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Asociației Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, și ale Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară, persoană juridică română, cu sediul social București, str. Diligenței, nr. 13, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.


Prin bifarea termenilor și condițiilor, utilizatorul declară că își dă consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a Asociației și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta. Scopurile colectării datelor dvs. sunt următoarele:

  • Transmiterea de mesaje non-comerciale sau administrative (privind schimbări în site, administrare etc)
  • Transmiterea de informații cu privire la activitatea asociației sau alte oportunități din sectorul neguvernamental
  • Personalizarea și îmbunătățirea experienței pe site-ul www.scolilesatelornoastre.ro

 

Datele personale colectate sunt nume, prenume și adresa de email, și acestea nu vor fi transmise terților. Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopul activității Asociației Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară.

 

Utilizarea Site-ului

Prin utilizarea website-ului www.scolilesatelornoastre.ro utilizatorul poate vizualiza știri, noutăți din activitatea asociației, materiale video sau audio și fotografii din activitatea asociației.

 

Modificarea Termenilor și Condițiilor

Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

 

Limitarea răspunderii

Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site.

 

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

img