img
logo
Școlile Satelor Noastre – Sprijin pentru recuperarea decalajelor de învățare în mediul rural
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă
Peste 500 de elevi din Tulcea vor beneficia de o serie de sesiuni pentru recuperarea decalajelor de învățare

Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară organizează, în perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2023, proiectul „Sprijin pentru recuperarea decalajelor de învățare în mediul rural” în comunitățile din județul Tulcea (Topolog, Mihai Bravu, Nalbant, Mihail Kogalniceanu și Hamcearca), pentru 520 de elevi.

Proiectul vine ca un răspuns al decalajului educațional dintre rural și urban în România, pandemia generată de Covid-19 care produce efecte negative pe termen lung în rândul școlilor din mediul rural sau urban mic din România. Lipsa condițiilor sanitare adecvate, lipsa tabletelor sau a telefoanelor pentru învățarea online, precum și impactul economic al stării de alertă și de urgență creează un efect în cascadă în rândul elevilor și cadrelor didactice din satele sărace din România.

Cu ajutorul a 7 cadre didactice, elevii vor beneficia de sesiuni și meditații la materiile la care aceștia au decalaje. Totodată, 520 de elevi și 320 de tineri liceeni din 3 licee tehnologice din Topolog, Isaccea și Macin vor avea parte de expertiza a 6 specialiști, care ajutați de 4 voluntari și echipa de proiect, vor livra sesiuni de educație informală și nonformală pentru drepturile omului, educație pentru demnitate și igienă primară, precum și de advocacy și reprezentare.

Ulterior, cele 8 comunități de elevi și tineri vor fi încurajate să se asocieze în grupuri informale de reprezentare, asociații școlare sau alte tipuri de asociații pentru a-și reprezenta și cere drepturile, și a participa la consultări publice. Întregul proiect va fi implementat cu ajutorul unităților de învățământ, a primăriilor locale cu care se vor încheia protocoale de colaborare și cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.

Lucrăm împreună pentru o Europa verde, competitivă și incluzivă.

Proiect derulat de Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare și educare al elevilor din mediul rural cu privire la cetățenia activă și drepturile omului, demnitate și protecția mediului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru comunitate.

Proiect derulat de: Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificand rolul sau în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidand în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, va rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Proiectul este derulat de Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară și beneficiază de o finanțare în valoare de 45.360 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Proiect derulat de:
img