CAMPANIA DE IARNĂ

Winter Campaign

Şcolile Satelor Noastre

Schools of Our Villages

Donează Donate

Dragi prieteni,

Dear friends,

Odată cu lansarea programului Şcolile Satelor Noastre, demarăm şi campania de iarna destinată şcolilor din mediul rural, campanie pe care o vom desfăşura anual, cu spriijinul donatorilor, a partenerilor şi a voluntarilor implicaţi.

Along with launching our Schools of Our Villages program, we are also starting the winter campaign for schools in rural areas of Romania, a campaign that will be organised every year, with the support of donors, partners and volunteers involved.

Anul acesta am ales judeţul Galati, şi venim în sprijinul copiilor din 5 comune lovite de inundaţii în anii trecuţi. Acolo avem comunităţi sărace, unele din ele izolate, grad ridicat de risc social al copiilor şi un nivel redus de trai. Nevoile copiilor sunt nevoi de bază pe care dorim să le adresăm. În comunele Bereşti-Meria, Suceveni, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Rădeşti sunt peste 1000 de elevi înscrişi în sistemul preşcolar (grădiniţă), primar (clasele I-IV) şi secundar (clasele V-VIII) pe care vrem să îi ajutăm.

This year we chose Galaţi county, and we want to support children in 5 districts that are almost every year hit by flooding. The communities are very poor, some of them isolated, with high social risk for children living there and a low standard of living for families. Children’s needs there are basic needs which we want to cover. In Bereşti-Meria, Suceveni, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Rădeşti districts there are over 1000 pupils in the schools system, from kindergarden to elementary and middle school that we want to help.

Cu spriijinul vostru, vrem să îi bucurăm cu ce au nevoie mai mult – geci călduroase, ghete de iarnă, jucării, rechizite, produse de igienă primară şi dulciuri.

With your support, we want to make them happy with what they need the most – warm winter jackets, winter boots, toys, education materials, hygiene products and sweets.

Cum poţi contribui iarna asta la bucuria unui copil care are mare nevoie de asta?

How can you contribute this winter to the joy of a child in need?

  • Achiziţionează o geacă, o pereche de ghete, şi un pachet cu rechizite, jucării şi dulciuri, şi trimite-l către noi la adresa: Str Poenari nr 2, bl 12, sc D, et 2, ap 115, interfon 15, sector 4, Bucureşti. Termen limită de primire a donaţiilor în produse: 30 ianuarie 2020.

  • Poţi dona suma de 150 de lei pentru achiziţionarea unei geci şi a unei perechi de ghete, şi/sau suma de 50 de lei pentru achiziţionarea unui pachet cu rechizite şi jucării, iar noi transformăm donaţia ta în produse. Termen limită de primire a donaţiilor în bani: 30 ianuarie 2020.

  • Buy 1 winter jacket for children, 1 pair of winter boots, and 1 package with toys, education materials, hygiene products and sweets and send them to us at: Poenari Street, no 2, bl 12, sc D, 2nd floor, apartment 115, Bucharest. The deadline for receiving the packages is January the 30th 2020.
  • You can donate 150 lei (approx. 32 Euros) for the acquisition of 1 winter jacket and 1 pair of winter boots, and/or 50 lei (approx. 11 Euros)for the acquisition of 1 package with toys, education materials and sweets, and we will convert your donation in packages for children. The deadline for receiving money donations is January the 30th 2020.

Fiind prima campanie organizată de programul Şcolile Satelor Noastre, întregul efort al organizării acestei campanii este asigurat de voluntari. Cadourile vor ajunge la copii în perioada 16-20 decembrie 2019.

Because this is the first campaign organized by the Schools of Our Villages Program, the whole effort of organizing the campaign is done entirely with volunteers. The gifts will arrive to the children between December 16 and December 20 2019.

UPDATE: Am reuşit cu sprijinul vostru şi al partenerilor campaniei să strângem suport pentru 425 de pachete complete din cei peste 1000 de copii. Pentru că vrem să ajutăm pe cat mai multi dintre ei, am decis să extindem campania noastră până pe 30 ianuarie 2020.

În perioada 16-20 decembrie 2019 mergem în 3 din cele 5 comune cu pachetele strânse pâna acum, şi revenim cu poze şi noutati! Fiecare copil va primi câte 1 geacă de iarna, câte 1 pereche de ghete de iarnă, rechizite, jucării, dulciuri si produse de igiena primară.

În perioada 3-6 februarie 2020 vom organiza a doua etapa de livrare a cadourilor stranse in perioada 9 decembrie 2019-30 ianuarie 2020.

UPDATE: With your support and the support of the partners of our campaign, we managed to raise support for 425 complete packages, out of over 1000 children. Because we want to help as many children as possible, we decided to extend our campaign until January 30, 2020

Between December 16, and December 20, 2019 we will get all the 425 presents to children in 3 out of 5 districts in Galati, and we will come back to you with photos and news! Every child will receive 1 winter jacket, 1 pair of winter boots, educational materyals, toys, hygene products and sweets.

Between February 3, and February 6, 2020 we will organize the second trip for delivering the packages made from donations between December 9, 2019 and January 30, 2020.

Poţi utiliza butonul DONEAZĂ din acest site (transfer securizat) sau ne poţi face o donaţie prin transfer bancar către:

You can use the DONATE button in this website (secured transfer) or you can make a donation using an online transfer to:

Asociaţia Sprijin pentru Comunitate şi Asistenţă Umanitară
IBAN RO24BACX0000001899088001
Cod fiscal: 41837840
Detalii plata: donatie Scolile Satelor Noastre
Asociaţia Sprijin pentru Comunitate şi Asistenţă Umanitară
IBAN RO24BACX0000001899088001
SWIFT BACXROBU
Fiscal Code: 41837840
Payment details: donation Schools of Our Villages

De ce să donezi către Campania de Iarnă a programului Şcolile Satelor Noastre?

Why donate towards the Winter Campaign of the Schools of Our Villages Program?

  • Pentru că aceşti copii au mare nevoie de sprijin, dar mai ales au nevoie să ştie că nu sunt singuri
  • Pentru că vei primi la final un raport detaliat al întregii campanii, dacă ne laşi contactul tău
  • Pentru că vei şti în ce şcoală ajunge donaţia ta
  • Because these children really need support, but most of all the need to know that they are not alone
  • Because you will receive a final detailed report of the whole campaign, if you leave us your contacts
  • Because you will know where your donation goes

Pentru detalii sau alte informaţii, ne poţi scrie la sau ne găseşti la numărul 0752 07 33 11.

For more information, you cand write us at or you can find us at the phone number +40752073311.